Παρουσιάσεις

Πρόγραμμα Δωρεάν Παρουσιάσεων

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε: 6944 911 104, 210 57 55 117 ή στο email: info@powertex.gr

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Powertex Academy GR, Ακροπόλεως 4, Περιστέρι, 121 34 Αθήνα