ΕΟΠΠΕΠ

Κέντρο Τέχνης Powertex | Μαριάννα Κοντοέ

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 | Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδεία | Αρ. Αδ.: 2101523

Το Κέντρο Τέχνης Powertex | Mαριάννα Κοντοέ, δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνών και πρόσφατα πιστοποιήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1). Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων. Κινούνται μέσα στα πλαίσια των αρχών της ισότητας των ευκαιριών, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, τόπο διαμονής, οικονομικής κατάστασης ή θρησκείας. Η μόνη προϋπόθεση είναι το ενδιαφέρον και η επιθυμία για γνώση και ενεργή συμμετοχή.

Το Κέντρο Τέχνης Powertex | Mαριάννα Κοντοέ στοχεύει:

  • Στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη δημιουργική εκπαίδευση.
  • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής του εκπαιδευόμενου στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικό-οικονομικού χώρου.
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασής του στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής του εξέλιξης.
  • Στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου όλων, μέσα στα πλαίσια της τέχνης και του πολιτισμού.
  • Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης του εκπαιδευόμενου.

Η παρακολούθηση μαθημάτων στο Κέντρο Τέχνης Powertex | Μαριάννα Κοντοέ απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα προσφερόμενα καλλιτεχνικά τμήματα, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή πείρα, αλλά και σε άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς του ενδιαφέροντός τους, προκειμένου να εξελιχθούν ατομικά.

Με την ολοκλήρωση συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, δίνεται Βεβαίωση Σπουδών για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια αυτού.

Οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται τα μαθήματα υπόκεινται στα πρότυπα και τους κανονισμούς που ορίζει ο ΕΟΠΠΕΠ, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους ένα δημιουργικό, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον δημιουργίας και μάθησης. Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως κατάλληλες και ασφαλής για μαθησιακό περιβάλλον. Παράλληλα, με προσωπική φροντίδα και αγάπη, έχει δημιουργηθεί ένα όμορφο, ζεστό και φιλικό περιβάλλον σε κάθε χώρο της σχολής. Οι αίθουσες εκπαίδευσης είναι εξοπλισμένες με ό,τι χρειάζεται ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη σχολή.
Το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτών και συνεργατών της σχολής είναι πολύ υψηλό και σε συνδυασμό με τα ολιγάριθμα τμήματα, επιτελείται μια εξατομικευμένη και άρτια διδασκαλία, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μετάδοσης γνώσεων και τεχνικών.

Τέλος, μέσω της απόκτησης της “Κάρτας Μέλους” του Κέντρο Τέχνης Powertex | Μαριάννα Κοντοέ, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μοναδικά προνόμια όπως έκπτωση σε υλικά και σεμινάρια, δώρα συμμετοχής, προτεραιότητα και συμμετοχή σε δρώμενα και εκδηλώσεις της σχολής κλπ.

www.powertex.gr | academy.powertex.gr

Ακροπόλεως 4 | 121 34 Περιστέρι | Τηλ.: 6944 911 104 | mail: info@powertex.gr